Skip to main content

Náš cieľ„Posilnenie priemyselných odvetví na celom sveteprostredníctvom
komplexných udržateľných obalových riešení“


V spoločnosti Zeus Group sa venujeme podpore podnikov komplexnými a pokrokovými riešeniami, ktoré presahujú konvenčné hranice.

Náš účel presahuje poskytovanie inovatívnych, udržateľných a kvalitných obalových riešení. Zaviazali sme sa poskytovať holistickú škálu služieb, ktoré odomknú bezkonkurenčnú hodnotu pre našich zákazníkov v rámci dodávateľského reťazca. Od globálnych zdrojov a výroby až po špeditérske riešenia, odborné znalosti v oblasti dizajnu a balenia, stratégie udržateľnosti a mapovanie uhlíkovej stopy až po logistiku, plnenie a digitalizované schopnosti dodávateľského reťazca 3PL sa snažíme ponúkať riešenia, ktoré sú hladko v súlade s obalovými potrebami priemyselných odvetví na celom svete.

V spoločnosti Zeus ideme nad rámec toho, aby sme boli dodávateľom – sme vaším strategickým partnerom a ponúkame komplexné riešenia, ktoré nanovo definujú udržateľnosť, efektívnosť a inovácie v oblasti balenia a riadenia dodávateľského reťazca.

Kontaktujte náš tím odborníkov a prediskutujte svoje dokonalé obalové riešenie