Skip to main content

Lekáreň

Zaistenie bezpečnosti a ochrany farmaceutických výrobkov je v sektore farmácie prvoradé a spoločnosť Zeus Packaging sa venuje dodávaniu obalových riešení, ktoré spĺňajú tieto náročné normy.

Naše ponuky sa zameriavajú na dizajny zabezpečené proti neoprávnenej manipulácii, súlad s regulačnými požiadavkami a udržateľné možnosti, pričom lekárňam poskytujú obalové riešenia, ktoré vzbudzujú dôveru a chránia integritu liekov.

Kontaktujte náš tím odborníkov a prediskutujte svoje dokonalé obalové riešenie