Skip to main content

NÁŠ ZÁVÄZOK K TRVALO UDRŽATEĽNÝM OBALOM

Obaly zohrávajú v dnešnej spoločnosti dôležitú úlohu. Snažíme sa zabezpečiť, aby každý kus obalu chránil a propagoval produkt našich zákazníkov a zároveň plnil ich environmentálne ciele.

Spoločnosť Zeus je odhodlaná zohrávať našu úlohu pri vytváraní lepšieho miesta na svete prostredníctvom technologických zlepšení, zodpovedného získavania zdrojov, podpory prístupu neustáleho zlepšovania a znižovania odpadu v dodávateľskom reťazci. Naším cieľom je pomáhať našim zákazníkom pri znižovaní používania obalov, aby sme podporili ich cestu k čistej nule prostredníctvom poskytovania inovatívnych , udržateľných produktov a služieb. Pochopenie potrieb našich zákazníkov nám umožňuje preskúmať možnosti použitia nových, inovatívnych ekologickejších obalov, ktoré môžu pomôcť znížiť hmotnosť použitých obalov bez kompromisov výkon.

Všetky naše výrobky na báze papiera pochádzajú z riadených zdrojov, ktoré zabezpečujú kontinuitu dodávok pre budúce generácie. Podporujeme tiež používanie recyklovaného papiera a plastov v našich výrobkoch tam, kde je to možné. Zabezpečujeme, aby výrobky, ktoré vyrábame a získavame, boli šetrné k životnému prostrediu a snažili sa poskytovať našim zákazníkom najekologickejšie riešenia.

Spoločnosť Zeus sa zaviazala k iniciatíve Science Based Targets Initiative, ktorá zosúlaďuje naše ciele udržateľnosti so stratégiou na dosiahnutie nulových čistých emisií do roku 2050. Naše odhodlanie sa rozširuje na implementáciu komplexných stratégií na zníženie emisií rozsahu 1, 2 a 3, čo podčiarkuje náš záväzok k environmentálnej zodpovednosti a prispieva k udržateľnejšej budúcnosti.

Udržateľnosť v spoločnosti Zeus

Naša cesta k čistej nule

Zeus sa prihlásil k iniciatíve Science Based Targets Initiative (SBTi) so záväzkom dosiahnuť čistú nulu do roku 2050.

Zeus Sustain

Sustain je úplne nová divízia Zeus, ktorej cieľom je pomáhať našim zákazníkom znižovať emisie rozsahu 3

Udržateľné riešenia

Prezrite si celú škálu udržateľných produktov a služieb dostupných zákazníkom a partnerom skupiny Zeus Group

Stiahnite si našu správu o udržateľnosti skupiny za rok 2022