Skip to main content

Farmacie

Zajištění bezpečnosti a zabezpečení farmaceutických výrobků je ve farmaceutickém sektoru prvořadé a společnost Zeus Packaging se zaměřuje na dodávky obalových řešení, která tyto přísné normy splňují.

Naše nabídka se zaměřuje na konstrukce s ochranou proti neoprávněné manipulaci, shodu s regulačními požadavky a udržitelné možnosti a poskytuje lékárnám obalová řešení, která vzbuzují důvěru a chrání integritu léčivých přípravků.

Kontaktujte náš tým odborníků a prodiskutujte s ním své dokonalé obalové řešení