Skip to main content

Nasza droga do zerowej emisji netto

Będąc kluczowym elementem naszego ciągłego dążenia do zrównoważonego rozwoju i przyjaznego dla środowiska łańcucha dostaw, Grupa Zeus zobowiązała się do osiągnięcia zerowej emisji netto do 2050 roku.

Zeus wyznacza cele i opracowuje opartą na wskaźnikach strategię zarządzania środowiskowego i społecznego, umieszczając to w centrum naszych przekonań. Nie tylko robimy wszystko, co w naszej mocy, aby ratować planetę, ale także zachęcamy i pomagamy innym firmom w architechowaniu i wdrażaniu strategii zrównoważonego rozwoju do ich własnych wymagań dotyczących opakowań.

Zeus przystąpił do programu inicjatywy Science Based Targets, zobowiązując się do naszej podróży do "zerowej emisji netto"

Declan BreenGroup Sustainability Manager

Zeus nawiązał współpracę z Greenly, aby przeprowadzić kompletny audyt mapowania emisji dwutlenku węgla dla operacji grupy w 2022 roku, co zaowocowało brązową nagrodą. Jest to znaczące osiągnięcie i ważny kamień milowy na naszej drodze do zerowej emisji netto.

Porozmawiaj z naszymi ekspertami ds. zrównoważonego rozwoju o rozpoczęciu własnej podróży do zerowej emisji netto już dziś.